Protokoll 2016/17:91 Tisdagen den 4 april

Riksdagens protokoll 2016/17:91

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 15 mars justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 6 april kl. 14.00.

§ 3  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april

Förste vice talmannen meddelade att tisdagen den 2 maj kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april äga rum.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:20 för torsdagen den 23 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

§ 5  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:401

Till riksdagen

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.