Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april

Riksdagens protokoll 2016/17:97

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:407

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet

av Jeff Ahl (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 21 april 2017.

Stockholm den 18 april 2017

Justitiedepartementet

Anders Ygeman (S)

Enligt uppdrag

Johan Danelius

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:453

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:453 Illegal jakt på rovdjur

av Jens Holm (V)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida