Protokoll 2017/18:113 Torsdagen den 17 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:113

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 april justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Jacob Sandgren (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 18 maj.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Catharina Fredriksson (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 18 maj.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:522

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:522 Kvaliteten i sfi‑undervisningen

av Maria Stockhaus (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade resor och engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.