Protokoll 2017/18:123 Torsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:123

§ 1  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM92 Förslag till system för EU:s egna medel för perioden från 2021 och framåt COM(2018) 328, COM(2018) 326, COM(2018) 327, COM(2018) 325 till finansutskottet

2017/18:FPM93 Bolagsrättspaketet COM(2018) 241, COM(2018) 239 till civilutskottet

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motion

2017/18:4191 till kulturutskottet

EU-dokument

COM(2018) 286 och COM(2018) 315 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 25 juli.

COM(2018) 336 till civilutskottet

Åttaveckorsfristen för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.