Protokoll 2017/18:130 Tisdagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:130

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jeannette Escanilla (V) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 7 juni 2018 sedan Emma Wallrup (V) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 11 juni 2018

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden /Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.