Protokoll 2017/18:135 Tisdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:135

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 maj justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Framställning

2017/18:RS8 till konstitutionsutskottet

EU-dokument

COM(2018) 225, COM(2018) 384 och COM(2018) 386 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 13 september.

COM(2018) 226 och COM(2018) 369 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 10 september.

COM(2018) 275 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 10 september.

COM(2018) 317 och COM(2018) 375 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida