Protokoll 2017/18:138 Tisdagen den 26 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:138

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 juni justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:59 för tisdagen den 12 juni från konstitutionsutskottet,

prot. 2017/18:33 för tisdagen den 19 juni från skatteutskottet,

prot. 2017/18:39 för torsdagen den 14 juni från utbildningsutskottet och

prot. 2017/18:39 för torsdagen den 14 juni från arbetsmarknadsutskottet.

§ 3  Anmälan om uteblivet svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:573

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:573 Förbud mot heltäckande slöja

av Richard Jomshof (SD)

Interpellationen kommer inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida