Protokoll 2017/18:64 Onsdagen den 31 januari

Riksdagens protokoll 2017/18:64

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:15 för torsdagen den 25 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:349

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:349 EU-trailer på hala vägar

av Lotta Finstorp (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 februari 2018.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 30 januari 2018

Näringsdepartementet

Tomas Eneroth (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:80
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida