Protokoll 2017/18:76 Onsdagen den 28 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:76

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Amne Ali som suppleant i konstitutionsutskottet och i kulturutskottet under Emanuel Öz ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 1 mars–31 maj till

suppleant i konstitutionsutskottet

Amne Ali (S)

suppleant i kulturutskottet 

Amne Ali (S)

§ 4  Anmälan om ändrad partibeteckning

Talmannen anmälde att Stefan Nilsson meddelat att han återinträtt i Miljöpartiet.

Följande skrivelse hade kommit in:

Talmannen

Sveriges riksdag

Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.