Protokoll 2017/18:77 Torsdagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2017/18:77

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 februari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:19 för tisdagen den 27 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:391

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:391 Ostlänken förbi Skavsta flygplats

av Erik Bengtzboe (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 mars 2018. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 28 februari 2018

Miljö- och energidepartementet

Karolina
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida