Protokoll 2017/18:97 Fredagen den 13 april

Riksdagens protokoll 2017/18:97

§ 1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän

Följande skrivelse hade kommit in:

Till riksdagen

Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 maj 2018 och den tid för vilken Cecilia Nordenfelt är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 juni 2018.

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsmän.

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt

      att riksdagen för två år från den 1 maj 2018 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Lilian Wiklund samt

      att riksdagen för två år från den 1 juni 2018 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Cecilia Nordenfelt.

Stockholm den 22 mars 2018

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.