Protokoll 2018/19:101 Måndagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:101

§ 1  Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag             

Anf.  1  ROGER RICHTOFF (SD):

Herr ålderspresident! Vi sverigedemokrater har begärt debatten, och vårt främsta syfte är att få klarhet i hur allianspartierna – den spruckna Alliansen – kommer att förhålla sig till Försvarsberedningens dokument, rapporten och de föreslagna ekonomiska satsningarna.

Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag

Nuvarande vägran från den splittrade Alliansen att skriva under Försvarsberedningens rapport har skapat en viss osäkerhet, i alla fall i Försvarsmakten och bland de officerare jag känner. Vad gäller? Kommer man att fullfölja eller inte? Kommer man att satsa de medel som föreslås?

Den osäkerheten finns hos Försvarsmakten, andra myndigheter och även utanför Sveriges gränser.

Herr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida