Protokoll 2018/19:104 Torsdagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:104

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 2 juli.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation från och med den 13 juni.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Tomas Tobé (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 2 juli.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Tomas Tobé (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 13 juni.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade att Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida