Protokoll 2018/19:16 Onsdagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2018/19:16

§ 1  Prövning av förslaget till statsminister

Anf.  1  TALMANNEN:

Prövning av förslaget till statsminister

Riksdagen ska enligt 6 kap. 4 § andra stycket regeringsformen pröva ett förslag till ny statsminister inom fyra dagar. Förslaget ska enligt 11 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen bordläggas två gånger.

Jag lämnade måndagen den 12 november förslaget att Ulf Kristersson, Moderaterna, ska utses till statsminister. Ulf Kristersson har uppgett att han avser att bilda en regering som består av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. Förslaget har nu bordlagts två gånger och ska prövas vid dagens sammanträde.

Anf.  2  ANNIE LÖÖF (C):

Herr talman! Centerpartiet gav tydliga besked inför valet. Vi sökte mandat för en alliansregering. Samtidigt sa vi att vi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida