Protokoll 2018/19:42 Onsdagen den 23 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:42

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Sven-Erik Bucht (S) Helene Hellmark Knutsson (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Gustav Fridolin (MP) och Karolina Skog (MP) återtagit sina platser i riksdagen.

Uppdragen för deras ersättare hade därmed upphört.

§ 2  Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde att följande ersättare från och med den 21 januari och tills vidare kallats att tjänstgöra i stället för riksdagsledamöter som är statsråd:

Daniel Andersson (S) för Matilda Ernkrans (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S) för Jennie Nilsson (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) för Ibrahim Baylan (S)

Pernilla Stålhammar (MP) för Per Bolund (MP)

Mattias Vepsä (S) för Anders Ygeman (S)

§ 3  Ansökan om ledighet

Talmannen meddelade att Maria
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida