Protokoll 2018/19:43 Torsdagen den 24 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:43

§ 1  Frågestund

Anf.  1  FÖRSTE VICE TALMANNEN:

Frågestund

Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Tomas Eneroth, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, statsrådet Ann Linde och utbildningsminister Anna Ekström.

En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådets ansvarsområde och rör dennes tjänste­utövning. Statsrådet Tomas Eneroth besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Den socialdemokratiska jobbpolitiken och arbetslöshetsmålet

Anf.  2  SAILA QUICKLUND (M):

Fru talman! Jag har en allmänpolitisk fråga.

År 2013 utlovade Stefan Löfven EU:s lägsta arbetslöshet. Då låg Sverige på tionde plats bland EU:s länder. Efter en mandatperiod
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida