Protokoll 2018/19:45 Torsdagen den 31 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:45

§ 1  Val av ledamöter i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Val av fyra ledamöter i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol företogs.

Valen skulle gälla till dess att riksdagen genomför nya val under nästa valperiod.

Sedan kammaren godkänt valberedningens gemensamma lista var följande personer valda till ledamöter i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol:

Petter Löberg (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Maria Strömkvist (S)

Lotta Finstorp (M)

§ 2  Val av suppleanter i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

Val av fyra suppleanter i delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol företogs.

Valen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida