Protokoll 2018/19:46 Fredagen den 1 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:46

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2018/19:19 för tisdagen den 29 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2018/19:12

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:12 Stärkt upphovsrätt

av Jörgen Warborn (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 februari 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 29 januari 2019

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Interpellation 2018/19:19

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:19 Återfallsförbrytare som går fria

av Ingemar Kihlström (KD)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida