Protokoll 2018/19:49 Torsdagen den 7 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:49

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 17 och 18 januari justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Janine Alm Ericson (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet och som suppleant i utrikesutskottet och i socialförsäkringsutskottet,

att Alice Bah Kuhnke (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet,

att Karolina Skog (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsutskottet och

att Gustav Fridolin (MP) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Erik Ezelius som ledamot i riksdagsstyrelsen och i valberedningen,

att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida