Protokoll 2018/19:50 Fredagen den 8 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:50

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Annelie Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet,

att Marianne Pettersson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet,

att Johan Andersson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet och

att Serkan Köse (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Linus Sköld som ledamot i utbildningsutskottet, Serkan Köse som ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Mattias Vepsä som suppleant i utbildningsutskottet och Marianne Pettersson som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Andre vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida