Protokoll 2018/19:52 Onsdagen den 13 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:52

Välkomsthälsning

Anf.  1  TALMANNEN:

Välkomsthälsning

Innan vi inleder debatten vill jag välkomna representanterna för den diplomatiska kåren till Sveriges riksdag och vår utrikespolitiska debatt. Ni är varmt välkomna.

Utrikespolitisk debatt

§ 1  Utrikespolitisk debatt

Anf.  2  Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S):

Herr talman, ärade ledamöter, representanter för den diplomatiska kåren, kära åhörare! Sveriges trygghet börjar i Europa. EU-samarbetet ger oss fred, stabilitet och tillväxt. Det är avgörande också för att möta klimathotet.

Samtidigt är det Europa som vi känner under förändring. Vi kan inte längre ta för givet att alla EU:s medlemmar tror på de värderingar som ligger till grund för det europeiska samarbetet. Nationalister och extremister utmanar politiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida