Protokoll 2018/19:55 Tisdagen den 26 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:55

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 30 och 31 januari samt för den 1, 5 och 6 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Johanna Rantsi (M) inträtt som ersättare för Ellen Juntti (M) under tiden för hennes ledighet den 18 februari–11 april.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Hannah Bergstedt som suppleant i utrikesutskottet och i socialförsäkringsutskottet under Emilia Töyräs ledighet samt

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Johanna Rantsi som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Ellen Junttis ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 26 februari‑30 november till

suppleant i utrikesutskottet

Hannah Bergstedt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida