Protokoll 2018/19:58 Fredagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:58

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Dag Larsson som suppleant i OSSE-delegationen.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i OSSE-delegationen

Dag Larsson (S)

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Tredje vice talmannen anmälde

att Fredrik Olovsson (S) valts till ordförande i finansutskottet från och med den 28 februari samt

att Beatrice Ask (M) valts till ordförande i försvarsutskottet från och med den 28 februari.

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Tredje vice talmannen anmälde

att Elisabeth Svantesson (M) valts till vice ordförande i finansutskottet från och med den 28 februari,

att Niklas Karlsson (S) valts till vice ordförande i försvarsutskottet från och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida