Protokoll 2018/19:59 Tisdagen den 5 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:59

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Kenneth G Forslund (S) valts till ordförande i utrikesutskottet från och med den 28 februari.

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde

att Hans Wallmark (M) valts till vice ordförande i utrikesutskottet från och med den 28 februari,

att Eskil Erlandsson (C) valts till förste vice ordförande i EU-nämnden från och med den 1 mars samt

att Tomas Tobé (M) valts till andre vice ordförande i EU-nämnden från och med den 1 mars.

§ 4  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 7 mars kl. 14.00.

§ 5  Meddelande om aktuell debatt om hantering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida