Protokoll 2018/19:61 Torsdagen den 7 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:61

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 februari justerades.

Ajournering

Kammaren beslutade kl. 12.01 på förslag av talmannen att ajournera sammanträdet till kl. 12.15 i väntan på att socialminister Lena Hallengren (S) skulle infinna sig i kammaren för att lämna svar på interpellation 2018/19:101.

Återupptaget sammanträde

Sammanträdet återupptogs kl. 12.15.

Svar på interpellation

§ 2  Svar på interpellation 2018/19:101 om hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer

Anf.  1  Socialminister LENA HALLENGREN (S):

Herr talman! Jag vill börja med att be om ursäkt – jag hade missförstått tiden.

Johan Hultberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att hälsan och livsvillkoren för unga hbtq-personer förbättras samt om det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida