Protokoll 2018/19:65 Torsdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:65

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Per Schöldberg (C) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 12 mars 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 30 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 13 mars 2019

Svante O. Johansson

ordförande/Sofia Ekstrand

 sekreterare

§ 2  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade

att Annika Qarlsson (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i näringsutskottet och

att Peter Helander (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida