Protokoll 2018/19:69 Torsdagen den 28 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:69

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2018/19:123

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:123 Turkiet inför valet 2019

av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 april 2019.

Skälet till dröjsmålet är sjukdom.

Stockholm den 25 mars 2019

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2018/19:129

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:129 Sverige och den internationella feministiska kampen

av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 april 2019.

Skälet till dröjsmålet är sjukdom.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida