Protokoll 2018/19:70 Fredagen den 29 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:70

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 mars justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Johanna Jönsson (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet,

att Magnus Ek (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet,

att Jonny Cato Hansson (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet och

att Niels Paarup-Petersen (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade

att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Magnus Ek som ledamot i utrikesutskottet, Martina Johansson som suppleant i socialförsäkringsutskottet och Jonny Cato Hansson som suppleant i kulturutskottet samt

att Kristdemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida