Protokoll 2018/19:71 Tisdagen den 2 april

Riksdagens protokoll 2018/19:71

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Barbro Westerholm (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Barbro Westerholm som ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Barbro Westerholm (L)

§ 4  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Henrik Vinge som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 1 april.

§ 5  Meddelande om frågestund

Tredje
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida