Protokoll 2018/19:74 Fredagen den 5 april

Riksdagens protokoll 2018/19:74

§ 1  Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Anf.  1  ROGER HADDAD (L):

Herr talman! När jag började i Sveriges riksdag för åtta och ett halvt år sedan trodde jag aldrig att jag skulle stå här i dag av anledningen att hot och våld mot lärare och rektorer har ökat så pass mycket och att utveck­lingen har blivit så pass allvarlig att vi från Liberalerna tvingas begära en särskild debatt för att uppmärksamma problemet.

Det vanligaste för de flesta av oss skolpolitiker är att vi är ute och be­söker elever, lärare och rektorer för att diskutera betygsfrågor, läxor, ibland matsedeln, lärarbrist eller lärarlöner – de kanske positivare och enk­lare frågorna.

Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Nu ser vi i Arbetsmiljöverkets rapporter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida