Protokoll 2018/19:82 Fredagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2018/19:82

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 april justerades.

§ 2  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Erik Bengtzboe (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Erik Bengtzboe (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Clara Aranda (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Bo Broman som suppleant i justitieutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i justitieutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida