Protokoll 2018/19:90 Fredagen den 10 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:90

§ 1  Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport

Anf.  1  JENS HOLM (V):

Fru talman! Ärade riksdagsledamöter! Åhörare! Vi debatterar nu den första granskningen av regeringens politik, gjord av det Klimatpolitiska rådet.

Det är en svidande vidräkning av den förda politiken som rådet framför. Sverige kommer inte att nå målet om nettonollutsläpp till 2045, ej heller transportsektorns mål för 2030, som särskilt granskats i denna viktiga rapport.

Vi ser nu att utsläppen i Sverige till och med ökar. Vi i Vänsterpartiet vill därför att riksdag och regering utlyser nödläge för klimatet.

Aktuell debatt
med anledning av Klimatpolitiska
rådets rapport

Genom att utlysa nödläge för klimatet visar vi att vi tar klimatfrågan på största tänkbara allvar. Det handlar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida