Protokoll 2019/20:10 Torsdagen den 26 september

Riksdagens protokoll 2019/20:10

§ 1  Frågestund

Anf.  1  ANDRE VICE TALMANNEN:

Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av försvarsminister Peter Hultqvist, statsrådet Ardalan Shekarabi, statsrådet Matilda Ernkrans och statsrådet Per Bolund.

En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådets ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Statsrådet Per Bolund besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Regeringens framtida migrationspolitik

Anf.  2  MARIA MALMER STENERGARD (M):

Fru talman! Jag citerar: ”Ska vi klara av integrationen kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid. Vi behöver … hålla mottagandet av nyanlända på låga nivåer.” Orden skulle kunna vara mina eller Moderaternas.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida