Protokoll 2019/20:109 Onsdagen den 22 april

Riksdagens protokoll 2019/20:109

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 1 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:32 för onsdagen den 15 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från socialutskottet.

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2020:11 Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen?

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2019/20:124 till skatteutskottet

2019/20:154 till försvarsutskottet

2019/20:156 till miljö- och jordbruksutskottet

Skrivelse

2019/20:104 till finansutskottet

Redogörelse

2019/20:RR4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.