Protokoll 2019/20:11 Fredagen den 27 september

Riksdagens protokoll 2019/20:11

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:17 till utrikesutskottet

Motioner

2019/20:302 till civilutskottet

2019/20:147, 202 och 360 till socialutskottet

2019/20:318 till justitieutskottet

2019/20:148, 262, 301 och 364 till utrikesutskottet

2019/20:109, 264, 287, 317 och 362 till justitieutskottet

2019/20:363 till konstitutionsutskottet

2019/20:240 till socialutskottet

Svar på interpellationer

§ 2  Svar på interpellation 2019/20:6 om Transportstyrelsens besked om husbilsskatt

Anf.  1  Infrastrukturminister TOMAS ENEROTH (S):

Herr talman! Jan Ericson har frågat mig om Transportstyrelsens vilseledande besked i frågan om beskattning av husbilar.

Jag har tidigare svarat på en skriftlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida