Protokoll 2019/20:12 Tisdagen den 1 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:12

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10 september justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Jenny Andersson avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 oktober kl. 14.00.

§ 4  Meddelande om partiledardebatt

Tredje vice talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 16 oktober kl. 9.00.

§ 5  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:2 för tisdagen den 24 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från arbetsmarknadsutskottet.

§ 6  Anmälan om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida