Protokoll 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:140

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:140

Tisdagen den 16 juni

Kl.  11.00–15.53

       18.00–19.08

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 maj justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2019/20:40 för tisdagen den 2 juni från näringsutskottet,

prot. 2019/20:42 för tisdagen den 9 juni från näringsutskottet samt

prot. 2019/20:44 för torsdagen den 11 juni från utrikesutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:418

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:418 Regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.