Protokoll 2019/20:143 Tisdagen den 23 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:143

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Jan R Andersson (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 22 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Harald Hjalmarsson (M).

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Thomas Strand (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 september.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:171 till civilutskottet

Motioner

2019/20:3638 och 3639 till justitieutskottet

EU-dokument

COM(2020) 240 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 14 september.

COM(2020) 261 till socialutskottet

Åttaveckorsfristen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.