Protokoll 2019/20:18 Fredagen den 11 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:18

§ 1  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

Tredje vice talmannen meddelade att tisdagen den 22 oktober kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober äga rum.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:4 för torsdagen den 10 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från försvarsutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:24

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:24 BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism

av Lars Adaktusson (KD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 22 oktober 2019.

Skälet till dröjsmålet är resor.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida