Protokoll 2019/20:19 Tisdagen den 15 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:19

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 24 och 26 september justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Lars-Arne Staxäng som suppleant i EU-nämnden under Johan Hultbergs ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 15 oktober 2019–1 mars 2020 till

suppleant i EU-nämnden

Lars-Arne Staxäng (M)

§ 3  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 17 oktober kl. 14.00.

§ 4  Meddelande om aktuell debatt

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet anordnas fredagen den 25 oktober kl. 9.00.

Från regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida