Protokoll 2019/20:26 Fredagen den 25 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:26

§ 1  Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet

Anf.  1  ALI ESBATI (V):

Fru talman! En utgångspunkt är att alla vuxna i vårt samhälle är hänvisade till att arbeta för sin försörjning. Därmed har villkoren på arbetet en fundamental betydelse för våra livsbetingelser. Det mest självklara är, eller borde i alla fall vara, att vi tillsammans ser till att arbetslivet inte innebär fara för att skadas eller i värsta fall dö.

I ett långt perspektiv har vi i Sverige lyckats få ned antalet arbets­olyckor med dödlig utgång. De senaste åren tycks det dock ha skett ett trendbrott, och det är någonting som regering och riksdag måste ta på största allvar. Det kan inte vara acceptabelt att människor dör till följd av sitt arbete.

Vi i Vänsterpartiet menar att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida