Protokoll 2019/20:28 Torsdagen den 7 november

Riksdagens protokoll 2019/20:28

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Barbro Westerholm som suppleant i socialförsäkringsutskottet och Nina Lundström som suppleant i EU-nämnden.

Förste vice talmannen förklarade valda till

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Barbro Westerholm (L)

suppleant i EU-nämnden

Nina Lundström (L)

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i miljö- och jordbruksutskottet skulle utökas från 27 till 28.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i miljö- och jordbruksutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida