Protokoll 2019/20:29 Fredagen den 8 november

Riksdagens protokoll 2019/20:29

§ 1  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Fredrik Stenberg (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Björn Wiechel (S) under tiden för hans ledighet den 20 december 2019–17 augusti 2020.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Fredrik Stenberg som suppleant i konstitutionsutskottet och i finansutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 20 december 2019–17 augusti 2020 till

suppleant i konstitutionsutskottet

Fredrik Stenberg (S)

suppleant i finansutskottet

Fredrik Stenberg (S)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:85

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:85 Asiatiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida