Protokoll 2019/20:3 Torsdagen den 12 september

Riksdagens protokoll 2019/20:3

§ 1  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelser kommit in:

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Margot Wallström från uppdraget att vara statsråd och chef för Utrikesdepartementet.

Stockholm den 10 september 2019

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Ylva Johansson från uppdraget att vara statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet.

Stockholm den 10 september 2019

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Förordnande av departementschef

Statsministern utser statsrådet Ann Linde att fr.o.m. denna dag vara chef för Utrikesdepartementet.

Stockholm den 10 september 2019

Stefan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida