Protokoll 2019/20:30 Tisdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2019/20:30

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 22 och 23 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Fredrik Stenberg som suppleant i EU-nämnden.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 20 december 2019–17 augusti 2020 till

suppleant i EU-nämnden

Fredrik Stenberg (S)

§ 3  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 14 november kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:9 för tisdagen den 5 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 5  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida