Protokoll 2019/20:34 Tisdagen den 19 november

Riksdagens protokoll 2019/20:34

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 21 november kl. 14.00.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Moderaternas riksdagsgrupp skulle en särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot anordnas fredagen den 29 november kl. 9.00.

Från regeringen skulle statsrådet Mikael Damberg (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om särskild debatt med anledning av att personer som utgör säkerhetshot mot Sverige släpps fria på grund av verkställighetshinder

Under de senaste dagarna har det rapporterats om flera personer som bedömts
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida