Protokoll 2019/20:36 Torsdagen den 21 november

Riksdagens protokoll 2019/20:36

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Bengt Eliasson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Tina Acketoft som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen.

Talmannen förklarade vald till

ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

Tina Acketoft (L)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:124

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:124 Särskilda köer till svensk sjukvård

av Karin Rågsjö (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida