Protokoll 2019/20:37 Fredagen den 22 november

Riksdagens protokoll 2019/20:37

§ 1  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till trafikutskottet:

RiR 2019/20:31 Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnvägar

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:44 till justitieutskottet

Motioner

2019/20:3428 till skatteutskottet

2019/20:3427, 3431, 3432 och 3434 till justitieutskottet

2019/20:3429 till utrikesutskottet

2019/20:3430 och 3433 till utrikesutskottet

Svar på interpellationer

§ 3  Svar på interpellation 2019/20:118 om bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket

Anf.  1  Försvarsminister PETER HULTQVIST (S):

Fru
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida