Protokoll 2019/20:42 Måndagen den 2 december

Riksdagens protokoll 2019/20:42

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 5 december kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:171

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:171 Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

av Ulla Andersson (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 januari 2020.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 28 november 2019

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida