Protokoll 2019/20:45 Torsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2019/20:45

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:45

Torsdagen den 5 december

Kl.  12.00–15.26

       16.00–16.04

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 15 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:147

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:147 Uppköp av utsläppskrediter

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 16 januari 2020. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 3 december 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida